• darkblurbg
  • darkblurbg

IMAGINE wil de bewustwording vergroten van maatschappelijk verantwoorde Life Science toepassingen en legt daarom een link tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

Bekijk hier de factsheet (pdf, alleen in het Engels).

Missie IMAGINE

Imagine is de schakel voor wetenschappelijke, innovatieve en duurzame ideeën die mensen in ontwikkelingslanden helpen aan kennis en welvaart. Alleen bedrijven en universiteiten die geloven in de kracht van hun medewerkers om hier aan bij te dragen, werken samen met Imagine. Jonge mensen helpen mee om deze plannen verder uit te werken.

Visie IMAGINE

Imagine daagt wetenschappers en scholieren uit tot laagdrempelige technologie overdracht naar ontwikkelingslanden die bijdragen aan een betere samenleving.

Aanpak IMAGINE

  • Imagine daagt wetenschappers en scholieren uit tot laagdrempelige technologieoverdracht naar mensen uit ontwikkelingslanden
  • Imagine realiseert haar doel door project ideeën van gerenommeerde wetenschappers in profielwerkstukken van scholieren te laten uitwerken
  • Middelbare scholieren in Nederland maken van deze oplossingen een businesscase in de vorm van een profielwerkstuk
  • Aan de hand van een jaarlijkse nationale scholierenwedstrijd wordt het beste profielwerkstuk gekozen
  • Imagine stelt zichzelf tot doel om, indien mogelijk, winnende werkstukken daadwerkelijk uit te voeren
  • De lokale bevolking wordt bij deze uitvoering ondersteund door een project team onder leiding van Imagine met de betrokken wetenschappers en scholieren