• darkblurbg
  • darkblurbg

Imagine... zoekt donateurs voor de uitvoering van de scholierenwedstrijd en ontwikkelingsprojecten.
Met uw bijdrage aan Imagine helpt u de volgende doelen te realiseren:

  • u maakt leerlingen enthousiast voor wetenschap en technologie
  • u daagt wetenschappers uit nuttige toepasingen van biotechnologie in een ontwikkelingsland te bedenken
  • u pakt de problematiek in ontwikkelingslanden aan door kleinschalige innovatieve projecten te ondersteunen

Zowel financiële als in-kind bijdragen zijn welkom. Uw bijdrage zal gebruikt worden voor de organisatie van de scholierenwedstrijd of de uitvoering van een van de winnende projecten. U komt daarmee in contact met enthousiaste middelbare scholieren en onderzoekers die innovaties willen inzetten voor een betere wereld. Imagine kan eventueel uw betrokkenheid bij dit project bekend maken met symposia, nieuwsberichten en de website, zodat uw inzet ook bij het brede publiek bekend wordt.

Doneren kan op: NL41 INGB 000 446 6035 t.n.v. Stichting Imagine
Of via allegoededoelen.nl

Stichting Imagine Life Sciences is een officiële Algemeen Nut Beogenede Instelling: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Stichting Imagine is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 27275779