• darkblurbg
  • darkblurbg

Karen de Vreede

Karen stond in de finale van de Imagine scholierencompetitie in 2011 met het project: “Fight the bite”.  Ze studeert nu Bewegingstechnologie (HBO) en Bewegingswetenschappen (WO).

Tijdens de competitie
Kun je jouw project beschrijven?
Het onderwerp was dengue in een ontwikkelingsland. Het land waarop het project zich richtte was Brazilië. Het doel hield het opstellen van een methode in om de bevolking alert te maken op de gevaren van dengue en welke preventie er mogelijk is. Dit is vervolgens uitgewerkt door als doelgroep voor (school)kinderen te kiezen met het idee: jong geleerd is oud gedaan. Het project betrof een voorlichtingspakket. Om het voor kinderen aantrekkelijk te maken is de informatie rondom dit onderwerp verwerkt in een spel: memorie. Bij elk paar hoort een verhaal, blauwe kaarten zijn informatief, groene kaarten zijn preventief en rode kaarten zijn gevaren. Als kind moet je niet alleen het goede paar vinden, je mag het pas pakken als je ook het correcte verhaal kan vertellen.

Wat waren de beste en de moeilijkste momenten tijdens de competitie?
Het leukste was dat het project voor een deel extern werd uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk dat er workshop worden gevolgd en er met veel nieuwe mensen wordt samengewerkt en je een kijkje krijgt in de “echte” wereld. De grootste uitdaging was de presentatie voor een volle zaal in het Engels en de documentatie die in het Engels geschreven moest worden.

Na de competitie
Welk inzichten heb je bij Imagine opgedaan?
Het heeft voor mij de drempel verlaagd om aan dingen te beginnen waarvan ik vooraf niet kan inschatten hoe het zich zal gaan vormgeven. Ik ben niet bang om ergens aan te beginnen zonder een plan te hebben, dit ontwikkel je vanzelf tijdens het project/proces. Tot slot heeft de deelname aan de competitie ook mijn “afkeer” tegen Engels weggenomen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en weet dat ik mij ook in het Engels kan uiten. Mijn studie is nu ook deels Engels en mijn master zal geheel Engels zijn.

Hoe kijk je terug op de competitie, en welk advies zou je aan de huidige en toekomstige deelnemers willen geven?
Nu ik op deze ervaring terugkijk, zou ik in elk geval meer contact en overleg hebben gepleegd met alle betrokkenen. Het betreft dan zowel de opdrachtgever als om lokale mensen. Ik weet nog dat er een mailwisseling is geweest met Brazilië, maar er is niet erg diep ingegaan op externe ideeën en hulp van buitenaf.

Tot slot
Of je nu wint of verliest, imagine is een hele mooi ervaring en zal mij altijd bij blijven.