• darkblurbg
  • darkblurbg

...Stijn Jagers op Akkerhuis

Stijn Jagers op AkkerhuisStijn Jagers op Akkerhuis stond in de finale van de Imagine scholierencompetitie in 2012 met het project: "A concrete solution for a concrete problem". Op dit moment volgt hij de master Biomedical Engineering aan de TU Delft.

Tijdens de competitie
Kun je jouw project beschrijven?
Het doel was om een toepassing te verzinnen voor zelfherstellend beton. Ons groepje bedacht dat dit beton kon worden gebruikt in irrigatiekanalen in Ecuador. Hiermee zou de levensduur van de kanalen toenemen en het waterverlies uit de kleine barstjes in het beton afnemen. In de zomer van 2014 hebben wij een pilot opgezet in de bergen van Ambato, Ecuador. Twee stukken kanaal zijn nu aangelegd en worden de komende jaren gecontroleerd om de werking te testen.

Wat waren de beste en de moeilijkste momenten tijdens de competitie?
De beste ervaring is zonder twijfel een van de momenten in Ecuador geweest. Tijdens het project vond ik enthousiaste medewerking van de lokale bevolking erg mooi. Het schrijven van het profielwerkstuk was echter niet altijd makkelijk. Ik kan me herinneren dat wij veel hebben geworsteld met een goede structuur van ons project. We vonden het belangrijk dat er een experiment werd opgezet om de daadwerkelijke werking te testen. Het heeft veel tijd gekost om dat te verwerken in ons business plan.

Na de competitie
Welk inzichten heb je bij Imagine opgedaan?
Ik ben erachter gekomen dat werken aan projecten in het buitenland een erg mooie ervaring is. Naar alle waarschijnlijkheid zal ik volgend jaar enkele maanden in Nepal als vrijwilliger aan de slag gaan bij het opstarten van heropbouw project.

Hoe kijk je terug op de competitie, en welk advies zou je aan de huidige en toekomstige deelnemers willen geven?
Het advies van en contact met experts heeft mij en mijn projectgenoten veel waardevolle informatie opgeleverd. Maak daar goed gebruik van!