• darkblurbg
  • darkblurbg

...Vera den Besten?Vera den Besten

Vera stond in de finale van de Imagine Scholierencompetitie in 2015 met het onderwerp "Water reinigen met behulp van korstmossen". Op dit moment studeert ze biologie in Utrecht.

Tijdens de competitie

Kun je jouw project beschrijven?
Het onderwerp is water reinigen met behulp van korstmossen in India. Het doel was ziektes, zoals diarree, te voorkomen door de mensen in het dorp gezuiverd water te bieden. Hiervoor kunnen korstmossen gebruikt worden, die erg handig en duurzaam zijn omdat ze overal op aarde kunnen groeien en niet veel water gebruiken om te groeien. Ons idee was om bewoners van het dorp waar het project plaatsvindt vervuild water naar ons toe te laten brengen, waarna ze vervolgens dezelfde hoeveelheid schoon water terug zouden krijgen. Het was voor ons ook erg belangrijk om mensen in India echt bij het project te betrekken. Zo wilden we bijvoorbeeld lokale mensen in ons lab laten werken.

Wat waren de beste en moeilijkste momenten tijdens de competitie?
Het punt waarop ons project echt vorm begon te krijgen was het mooiste moment. Dankzij workshops en de brainstorm-sessie kregen we een steeds beter beeld van wat we wilden bereiken en toen we daarmee aan de slag konden was dat ontzettend leuk. Het moment dat we hoorden dat we naar de finale mochten was natuurlijk ook super gaaf. De grootste uitdaging is dat je een project moet opzetten dat duurzaam is, daarbij moet je dus aan veel dingen denken. Je project moet goed zijn voor mens, dier en de aarde en ondertussen moet het betaalbaar blijven. Dat is een heel gepuzzel.

Na de competitie

Welke inzichten heb jij bij Imagine opgedaan?
De deelname aan Imagine heeft mijn studiekeuze niet beinvloedt, stond al heel lang vast! Wel heeft het werken aan zowel de economische als de biologische/scheikundige kant voor mij bevestigd dat ik de beta kant op wil.

Hoe kijk je terug op de competitie en welk advies zou je aan de huidige en toekomstige deelnemers willen geven?
De cursussen en workshops zijn belangrijk. Ten eerste zorgen die ervoor dat je ertoe wordt aangezet om echt vooruitgang te boeken en ten tweede zijn de adviezen heel handig en kun je vragen stellen.

Tot slot
Hard werken wordt bij deze wedstrijd beloond en dat is heel leuk!