• darkblurbg
  • darkblurbg

Kick-Off – September

Eind september vindt de Kick-Off bijeenkomst plaats. Hierbij zijn alle leerlingen en geïnteresseerde docenten aanwezig.  Op deze avond krijgen de leerlingen informatie over Stichting Imagine, het verloop van de wedstrijd en de do’s & dont’s bij het schrijven van een profielwerkstuk. Na de Kick-Off ontvangen de leerlingen de leerlingenhandleiding via de mail. Hierin staat in detail beschreven wat de verschillende wedstrijdonderdelen zijn, wat van de leerlingen verwacht wordt, welke begeleiding ze krijgen en wat de beoordelingscriteria voor het werkstuk en de presentatie zijn.

Meet & Greet – September 

Begin september krijgen de leerlingen te horen aan welke wetenschapper zij gekoppeld zijn. Van deze wetenschapper ontvangen zij ook de contactgegevens, waarna zij contact op kunnen nemen om een meet&greet in te plannen in september/oktober. Tijdens de meet&greet maken de leerlingen en de wetenschapper kennis met elkaar en ligt de wetenschapper het onderwerp verder toe. Vervolgens kunnen de leerlingen zelf aan de slag met het onderwerp en toewerken richting het practicum.

Practicum – November

In oktober/november volgen de leerlingen een practicum onder leiding van hun wetenschapper, waarin ze experimenteren met (een deel van) de voorgestelde technologie. De wetenschapper bedenkt in principe de inhoud en opzet van het practicum, maar er zijn ook mogelijkheden voor leerlingen die hun eigen experimenten willen bedenken en uitvoeren. Het soort proeven en het aantal dagen (1 of 2 dagen) hangt af van het project. De laboratoriumexperimenten worden gepland in overleg met de wetenschapper.

Workshop DO – November

In november organiseren we een workshop Duurzaam Ondernemen voor de leerlingen. Hierin leren ze hoe je een businessplan schrijft, wat duurzaam ondernemen in een ontwikkelingsland precies inhoudt en hoe je omgaat met cultuurverschillen.

Tijdens deze workshop worden onderwerpen als duurzame ontwikkeling, sociale issues en ondernemerschap in een ontwikkelingsland behandeld. De workshop bestaat uit een paar colleges om de leerlingen van basiskennis te voorzien, een brainstormsessie over het eigen project, en biedt de mogelijkheid tot vragen stellen aan de workshopleiders. De theorie die tijdens de workshop wordt aangeboden is direct toepasbaar, en aan het eind van de dag gaan leerlingen naar huis met een concreet plan voor hun project.

Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door Enyini.

Deadline & beoordeling – Februari 

Hierna kunnen de scholieren hun werkstuk verder afmaken. De 1e maandag van februari vóór 12.00 uur is de deadline. Leerlingen leveren hun werkstuk digitaal in bij Imagine (in pdf en Word); dit is direct de definitieve versie. Een externe leescommissie (bestaande uit wetenschappers, docenten en mensen uit de wereld van ontwikkelingshulp) beoordeelt de inzendingen. De zes groepjes met de beste werkstukken gaan door naar de finale.

Finalistentraining – Maart

Om de finalisten volledig voor te bereiden op de Grote Finale van de Imagine Scholierencompetitie krijgen zij een presentatietraining van Naber Fundamental en gaan zij samen met the VideoMatic werken aan een animatiefilmpje van hun project. Voorbeelden van deze filmpjes kunnen worden gevonden op onze Facebookpagina of op ons YouTubekanaal.

Finale – April

De Grote Finale is het beslissende moment: wie zal de competitie winnen en kans maken op een reis naar een ontwikkelingsland? Leerlingen presenteren hun profielwerkstuk op het podium en beantwoorden vragen. Ze dienen hiermee de jury te overtuigen van hun idee. Als de jury bijzonder onder de indruk is van het winnende project, wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het businessplan kan worden uitgevoerd.

 

Voor de Imagine scholierencompetitie schrijven leerlingen hun profielwerkstuk in de vorm van een businessplan. Daarin moeten de technische, economische en maatschappelijke kant van het project uitgewerkt worden. Aan welke eisen het profielwerkstuk moet voldoen vindt je hier.