• darkblurbg
  • darkblurbg

DE ONDERWERPEN VAN IMAGINATION AT WORK

In oktober 2022 start de nieuwste editie van de profielwerkstukkencompetitie Imagination at Work. Hier vind je alle onderwerpen die deel uitmaken van Imagination at Work 2022-2023. 

 

1. Verduurzamen van het chemisch productieprices van plastics
Mischa van Bree - Trinseo 

Trinseo is een multinational die zich bezig houdt met de productie van o.a. latex, compounds, SAN/GPPS/HIPS en ABS plastics. We zijn gevestigd op de Dow Site Terneuzen. Zelf ben ik werkzaam op de afdeling SPP, Styrenic Plastics Plant, waar we ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen) en SAN (Styrene Acrylo Nitrile) plastics produceren. Dit zijn chemische productie processen die veel energie vragen. Trinseo is daarom ook veel bezig met het verduurzamen van het proces. Denk hierbij o.a. aan energie reductie/waste reductie. Samen met engineering en mij vinden we zeker en vast een interessant vraagstuk waar jullie een mooi en waardevol profielwerkstuk over kunnen maken.

 

2. Recyclen van kunststoffen 
Patrick Ottens - Ducor Petrochemicals

Kunststoffen zijn fantastische producten. Ze zijn sterk, licht, gaan lang mee en extreem breed inzetbaar voor allerlei toepassingen. Tegelijkertijd hebben wij als onderdeel van de chemische industrie ook een verantwoordelijkheid om de juiste manieren te zoeken om zo op een verantwoordelijke manier bij te dragen aan de verduurzaming van de industrie. Zo maken wij de juiste stappen om zoveel mogelijk producten circulair te maken. Er zijn verschillende manieren om kunststof afval te recyclen en weer onderdeel te laten zijn van een productieproces en zo gebruikte producten opnieuw in te zetten. In dit project onderzoek je de verschillende recycle methoden die het best bij Ducor en de markt zouden passen en tegelijkertijd zul je meer leren over de waarde van kunststoffen in een circulaire economie.

 

3. Seaweed cultivation as a sustainable solution for the agriculture sector
Abinaya Aruna - Rijksuniversiteit Groningen (Engels sprekend)

Traditional land-based agriculture is causing a huge sustainability problem due to the ever-increasing population and environmental destruction. Seaweed cultivation displays tremendous potential in contributing to a sustainable future for the European bio-economy. Seaweed is hailed as a ‘superfood’ since it is fast-growing and nutrient-rich. It does not require any special feed except marine nutrients and sunlight. The predominant method for cultivating seaweed uses coils of thin thread onto which the sporophytes grow, which are then attached to ropes and deployed into the sea. This labor-intensive method could be simplified by creating a polymer-based glue that can help the sporophytes adhere directly to the ropes in the sea until their maturity. The glue consisting of two biopolymers; chitosan and hyaluronic acid, displayed promising results during our research. Students can learn this glue preparation technique and chemistry behind it. They can also visualize the glue in practice with tiny seeds glued on thin ropes suspended in simulated sea currents.

 

4. Nature as an inspiration for designing sustainable solutions
Adrivit Mukherjee - Rijksuniversiteit Groningen (Engels sprekend)

Nature encompasses no waste and all materials and energies are infinitely reused. Biomimicry or biologically inspired designs encompasses looking at nature to find sustainable solutions for everyday problems. Implementation of biomimicry fosters innovative solutions by looking at nature’s inherent sustainable strategies in making designs that are efficient, adaptive and multi-functional. In our research group we mimic environmentally benign processing in designing and developing synthetic functional materials. In this project we will take inspiration from mussels and sandcastle worms that produce underwater adhesives. We aim to enlighten the students on how non-toxic aqueous processing can lead to the design of functional materials tailored for a particular application.

 

5. Zuiveren van grond- en regenwater tot drinkwater
Anne Corine Ijzer - Lectoraat International Water Technology

De melkhal van de oude melkfabriek in Enschede wordt omgebouwd tot restaurant, supermarkt, foodmarkt, hotelkamers en werkplekken. In de omgeving van de Melkhal is een te veel aan grondwater. Dit water wordt nu weggepompt en geloosd op het riool. Saxion kijkt samen met de projectontwikkelaar, gemeente Enschede en Vitens of dit water samen met het regenwater dat opgevangen wordt van het enorme dak van de Melkhal gezuiverd kan worden tot drinkwater voor de appartementen en huizen die gebouwd worden in de omgeving. Hierdoor wordt drinkwater gespaard en hoeft er minder rioolwater verwerkt te worden. Het lectoraat IWT onderzoekt nu of in de melkhal een zuiveringsinstallatie als testopstelling geplaatst kan worden om het opgevangen water drinkbaar te maken. Er zijn veel verschillende zuiveringstechnieken die toegepast kunnen worden op drinkwater. Tijdens dit project gaan jullie kijken of het grond- en regenwater met relatief eenvoudige zuiveringstechnieken gezuiverd kan worden tot drinkwater. Daarvoor zullen jullie verschillende waterzuiveringstechnieken onderzoeken en het water analyseren.

 

6. Verduurzamen van de formulatie van watergedragen verven of coatings
Ronnie Peskens - PPG

Verf- en coatingproducten zijn overal om ons heen. Op de muren en kozijnen van je huis, maar ook in de scheepvaart, auto-industrie, voedselverpakkingen, en zelfs op het scherm van je mobiele telefoon. Dankzij nieuwe ontwikkelingen, met name in de polymeerchemie, zijn coatings in de afgelopen decennia steeds duurzamer geworden. Vooral water gedragen producten hebben een flinke opmars gemaakt. Toch zijn deze niet altijd zo milieuvriendelijk als het in eerste instantie klinkt. Heb jij weleens je verfkwast afgespoeld in de gootsteen? Of die typische lucht geroken wanneer je een kamer binnenloopt die net is geschilderd? Ook water gedragen verven bevatten vaak nog organische oplosmiddelen, coalescenten en andere grondstoffen die belastend kunnen zijn voor het milieu. In dit onderzoek ga jij ons helpen in een nieuwe productontwikkeling. Kun jij onze formulering verduurzamen en emissies terugdringen, zonder de kwaliteit van het product negatief te beïnvloeden?

 

7. Het milieu en jouw bijdrage
Rob Rutjes - LyondellBasell

Wat is nou goed voor het milieu, hoe bepaal je dat? Waar moet je op letten en wat kan je zelf doen om het milieu te beschermen. - Wat is dat eigenlijk 'het milieu' - Welke milieuzaken zijn nu actueel - Wat zou jij als eerste willen aanpakken als je het voor het zeggen had, en waarom? Samen bedenken we een onderzoeksvraag die bij jullie past en daarbij een echte bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.

 

8. Poreuze materialen voor het opvangen van CO2
Stefania Grecea - Universiteit van Amsterdam (Engels sprekend)

Een van de grootste zorgen in de maatschappij is de klimaatverandering. Dit hangt samen met de toename van de hoeveelheid CO2. Door het verbranden van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales, motorvoertuigen, fabrieken en huizen neemt de uitstoot van CO2 toe. Deze zal alleen maar toenemen doordat de economie blijft groeien. Een manier om de hoeveelheid CO2 in de lucht te beperken is door CO2 selectief op te vangen. Poreuze materialen, materialen met kleine holtes of doorlopende kanalen, hebben de eigenschap dat ze CO2 kunnen adsorberen. Het gebruik van deze poreuze materialen is economisch aantrekkelijk omdat het minder energie kost om deze materialen te vernieuwen in vergelijking met andere methodes. In onze onderzoeksgroep maken wij poreuze materialen die ingezet kunnen worden om CO2 efficiënt op te vangen. Help je mee met de ontwikkeling van geschikte poreuze materialen voor het opvangen van CO2?

 

9. Recycling van waterstofdragers voor groene scheepvaart
Chris Slootweg - Universiteit van Amsterdam

Om in 2050 emissievrij te kunnen varen moet de scheepvaart massaal over op waterstof. UvA-wetenschappers werken aan vaste en vloeibare waterstofdragers, die een toekomst op waterstof mogelijk moeten gaan maken. De energietransitie dicteert dat dit onderzoek honderd keer sneller moet dan normaal. Om de scheepsvaart groen te maken heb je daarom een veilige, emissievrije energiedragers nodig met een hoge energiedichtheid. En daarom is waterstof praktisch gezien de enige mogelijkheid. Maar de energiedichtheid van waterstof in gasvorm is veel te laag en bovendien is het brandbaar en explosief. Daarom werken wij aan circulaire waterstofdragers in vaste en vloeibare vorm. In de haven van Amsterdam wordt een demoschip gebouwd dat volledig vaart op natriumboorhydride - een van de interessante waterstofdragers- en naar verwachting klaar is in 2023. We ambiëren om rond dezelfde tijd in het lab ook een demo te hebben voor de recycling, dan is de cirkel rond.

 

 

Meld je nu aan