• darkblurbg
  • darkblurbg

DE ONDERWERPEN VAN IMAGINATION AT WORK

*Update

Medio mei 2022 start Imagination at Work 2022- 2023, houd deze pagina in de gaten voor de onderwerpen voor onze nieuwste editie!

---

Hier vind je alle onderwerpen die deel uitmaken van Imagination at Work 2021-2022. 

1. Afval als grondstof voor de chemie
Dr. Chris Slootweg & Steven Beijer, Universiteit van Amsterdam

De wereldbevolking is afhankelijk van de landbouw voor voedselvoorziening. Voor de landbouw is kunstmest nodig. Kunstmest is voornamelijk opgebouwd uit fosfaatverbindingen. Fosfaat wordt gewonnen uit het fossiel fosfaaterts, dat in de natuur voorkomt. Omdat deze voorraad op den duur op zal raken door intensief gebruik, onderzoeken wij hoe we fosfaten kunnen terugwinnen uit afvalstromen. Hierdoor ben je minder afhankelijk van de natuurlijke voorraad en stimuleer je een circulaire economie: een economie waarin je grondstoffen kunt hergebruiken voor nieuwe processen.  Struviet is zo’n fosfaathoudende stof dat kan worden gewonnen uit afvalwater in waterzuiveringsinstallaties. Je kunt Struviet inzetten voor kunstmest, maar het is vooral interessant als grondstof voor andere fosfaathoudende producten. Aan de Universiteit van Amsterdam is hier een proces voor ontwikkeld: het SusPhos proces. Om struviet te gebruiken voor kunstmest en als grondstof voor andere producten is het belangrijk dat het struviet zo min mogelijk verontreinigingen bevat. In dit project onderzoek je de hoeveelheid medicijnenresten in het herwonnen struviet en leer je meer over de circulaire economie.

 

2. Verlaag de CO2 uitstoot van de staalindustrie
Frank Schrama – Tata Steel


Bron afbeelding: Tata Steel

In de wereld van vandaag is staal een onvervangbaar materiaal vanwege zijn eigenschappen en recyclebaarheid. De wereldwijde vraag naar staal zal de komende decennia blijven stijgen, waardoor steeds nieuw staal uit ijzererts moet worden gemaakt. Met de huidige techniek is koolstof noodzakelijk om erts te reduceren (FeO+C=Fe+CO) en de daarvoor nodige energie op te wekken. Vanwege de klimaatdoelen moeten we de CO2 uitstoot van de staalindustrie drastisch inperken. Hoe kunnen we de CO2 uitstoot van de staalindustrie (of die van Tata in IJmuiden) beperken zonder in te boeten aan kwaliteit en hoeveelheid?

 

3. Waterstof als CO2 vrij alternatief
Rob Bronckers – Shell

Het is duidelijk dat we hard moeten werken voor de broodnodige daling in CO2 uitstoot. Eén van de alternatieven die is opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord is waterstof en daar zien wij bij Shell mogelijkheden. De industrie werkt al tientallen jaren met waterstof, ook onze raffinaderij in Pernis. Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO₂. Shell heeft de kennis, de technologie en de ambitie om een actieve rol te spelen in de veranderende vraag naar energie. Het Klimaatakkoord ziet vijf gebieden waarop waterstof een rol kan spelen: als grondstof voor de procesindustrie, als CO₂-vrije energiedrager voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie, als regelbare CO₂-vrije energieopslag, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving. (Bron: Shell)

 

4. De beste hernieuwbare grondstoffen
Carlos Ortega, Claes de Graaff & Marjan Blom – Avantium

De meeste plastics, die je in de winkel koopt, zijn gemaakt van fossiele grondstoffen zoals aardolie. Wij bij Avantium werken aan een goed alternatief hiervoor. Daarom gebruiken wij niet fossiele maar hernieuwbare grondstoffen. Deze hernieuwbare grondstoffen worden eerst omgezet naar nuttige chemicaliën, die later gebruikt worden voor producten, zoals bio-plastics. Hernieuwbaar betekent dat de grondstoffen onuitputbaar zijn zoals zon, of terug kunnen groeien, zoals planten, bomen en zeewier. Deze ontwikkeling is nodig omdat de aardolie reserves uitgeput raken en de wereldwijde CO2-uitstoot gereduceerd moet worden. Bij dit project gaan jullie verschillende soorten grondstoffen onderzoeken. Ook gaan jullie mogelijk kijken naar het ‘upcyclen’ van afvalstromen uit bijvoorbeeld de kledingindustrie. Met upcyclen wordt bedoeld dat een onbruikbaar product wordt verwerkt tot een nieuw product dat meer waarde heeft dan daarvoor. In dit geval wordt onderzocht of afvalstromen kunnen worden omgezet in waardevolle chemicaliën.

 

5. Hernieuwbare grondstoffen omzetten in waardevolle chemische bouwstenen
Carlos Ortega, Claes de Graaff & Marjan Blom – Avantium

De meeste plastics, die je in de winkel koopt, zijn gemaakt van fossiele grondstoffen zoals aardolie. Wij bij Avantium werken aan een goed alternatief hiervoor. Daarom gebruiken wij niet fossiele maar hernieuwbare grondstoffen. Hernieuwbaar betekent dat de grondstoffen onuitputbaar zijn, zoals zonlicht, of terug kunnen groeien, zoals planten, bomen en zeewier. Deze ontwikkeling is nodig omdat de aardolie reserves uitgeput raken en de wereldwijde CO2-uitstoot gereduceerd moet worden. De technologieën van Avantium maken vrijwel altijd gebruik van een katalysator voor de productie van een waardevolle chemische bouwsteen vanuit een hernieuwbare grondstof. Met de waardevolle chemische bouwsteen kan dan bijvoorbeeld bio-plastic worden gemaakt. Bij dit project gaan jullie verschillende katalysatoren onderzoeken in relatie tot hernieuwbare grondstoffen.

 

6. Recyclen van kunststoffen 
Patrick Ottens – Ducor Petrochemicals

Kunststoffen zijn fantastische producten. Ze zijn sterk, licht, gaan lang mee en extreem breed inzetbaar voor allerlei toepassingen. Tegelijkertijd hebben wij als onderdeel van de chemische industrie ook een verantwoordelijkheid om de juiste manieren te zoeken om zo op een verantwoordelijke manier bij te dragen aan de verduurzaming van de industrie. Zo maken wij de juiste stappen om zoveel mogelijk producten circulair te maken. Er zijn verschillende manieren om kunststof afval te recyclen en weer onderdeel te laten zijn van een productieproces en zo gebruikte producten opnieuw in te zetten. In dit project onderzoek je de verschillende recycle methoden die het best bij Ducor en de markt zouden passen en tegelijkertijd zul je meer leren over de waarde van kunststoffen in een circulaire economie.

 

7. Kunststof korrels opruimen uit de natuur
Patrick Ottens – Ducor Petrochemicals

Er zijn verschillende technieken en oplossingen ontwikkeld om zwerfvuil op te vangen en op te ruimen. De industrie is ook bezig om plastic korrels af te vangen en er voor te zorgen dat de zo weinig mogelijk in het milieu terecht komt. Er ligt nog een grote uitdaging om plastic korrels te gaan opruimen in het milieu. Als onderdeel van Taskforce Rotterdam, is Ducor, samen met de industrie op zoek naar manieren en technieken om dit te verbeteren. Jullie opdracht: Kunnen jullie een systeem ontwerpen om kunststof korrels in de omgeving op te vangen, op te ruimen en bijvoorbeeld, het strand schoon te maken. Een succesvol project zou kunnen worden ingezet als onderdeel van Taskforce Rotterdam.

 

8. Verduurzamen van chemisch productie proces van plastics
Mischa van Bree – Trinseo


Bron afbeelding: Trinseo

Trinseo is een multinational die zich bezig houdt met de productie van o.a. latex, compounds, SAN/GPPS/HIPS en ABS plastics. We zijn gevestigd op de Dow Site Terneuzen. Zelf ben ik werkzaam op de afdeling SPP, Styrenic Plastics Plant, waar we ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen) en SAN (Styrene Acrylo Nitrile) plastics produceren. Dit zijn chemische productie processen die veel energie vragen. Trinseo is daarom ook veel bezig met het verduurzamen van het proces. Denk hierbij o.a. aan energie reductie/waste reductie. Samen met engineering en mij vinden we zeker en vast een interessant vraagstuk waar jullie een mooi en waardevol profielwerkstuk over kunnen maken.

 

Meld je nu aan