• darkblurbg
  • darkblurbg

Centrum JongerenCommunicatie Chemie

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken. C3 werkt hiertoe samen met bedrijven, brancheorganisaties, leerkrachten en/of scheikunde docenten.

C3 bereikt de jongeren voornamelijk via het onderwijs en hanteert een ketenaanpak waarbij activiteiten en materialen worden ontwikkeld voor kinderen vanaf vier jaar. Het is belangrijk dat jonge kinderen gestimuleerd worden om kennis te maken met wetenschap en techniek. Kinderen ontdekken zo al op jonge leeftijd hoe leuk chemie. Ook richt c3 zich op middelbare scholieren in de onder- en bovenbouw. Er wordt ingespeeld op de keuzemomenten (profielkeuze en studiekeuze). Scholieren krijgen een duidelijk beeld van de beroepen in de chemische sector door ervaringen (bijvoorbeeld de lab experience days) en beroepenvoorlichting. Met die ervaring kunnen ze meer bewuste keuzes maken in profiel en studie, met als doel om de juiste student op de juiste plek te krijgen.

www.c3.nl