• darkblurbg
  • darkblurbg

Voortgezet onderwijs

Het project is helaas tot een einde gekomen. Aanmelden voor de wedstrijd is dus niet meer mogelijk vanaf 2024.

Docenten kunnen zich niet inschrijven voor Imagination at Work. Wel kun je jouw leerlingen attent maken op de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, leerlingen worden geselecteerd op basis van hun motivatiebrief.

In het kader van de wedstrijd leveren de leerlingen een verslag aan in de vorm van een profielwerkstuk. De eisen voor dit verslag zijn in overleg met docenten tot stand gekomen zodat het verslag zoveel mogelijk aansluit bij de eisen vanuit de school. 

Technasium scholen
Ook leerlingen van het technasium kunnen meedoen aan Imagination at work. De eisen voor het verslag sluiten nauw aan bij de eisen van de verslagen vanuit de technasia. Ook leerlingen die een meesterproef doen kunnen deelnemen aan Imagination at work. De onderwerpen worden van te voren bekend gemaakt. Zo kunnen technasia leerlingen zelf bepalen of het onderwerp past binnen de meesterproef.

Beroepenoriëntatie
Beroepenoriëntatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van het curriculum. In de wedstrijd voor zowel het vmbo als havo/vwo is beroepenoriëntatie verwerkt. Leerlingen maken kennis met het werk van een onderzoeker en spiegelen hun eigen talenten en interesses aan de vaardigheden die je nodig hebt als onderzoeker. Na belangrijke ontmoetingen met de onderzoeker krijgen leerlingen hiervoor reflectieformulieren opgestuurd. Dit is een verplicht onderdeel van de wedstrijd. 

Informatie over Imagination at Work - Research & innovation

Download hier de flyer voor docenten en leerlingen en deel de flyers uit!.

Liever fysieke flyers ontvangen? Stuur dan een mail en ontvang ze op school!